Ugrás a lap tetejére
belépés   |   regisztráció
belépés
Szavazatod leadásához kérjük jelentkezz be az alábbi űrlap használatával.

Email cím

Jelszó
Elfelejtetted a jelszavad?

Írd be az email címed és elküldjük rá jelszavad.

Email cím

A jelszavad elküldtük email címedre.

Bezárás
regisztráció
belépés   |  
Új profil készítése
Facebook segítségével.
VAGY
Vezetéknév
Keresztnév
Felhasználónév
Email cím
Jelszó
Jelszó újra
Köszönjük a regisztrációdat!

Küldtünk egy hitelesítő emailt az email címedre, a belépéshez kérjük kattints az emailben található aktiváló linkre.

Regisztráció összekapcsolása Facebook profillal

Rendelkezel Facebook hozzáféréssel? Itt lehetőséged van összekapcsolni a frissen regisztrált profiloddal.


bezárás
Szerzői jogi nyilatkozat
Felhasználó a www.style.hu portálra történő  belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

- A www.style.hu portálon („Portál") található összegyűjtött és strukturált tartalom a WebSite NetSolution Zrt. ("Kiadó") szellemi tulajdona.

A Kiadó fenntart minden, a Portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- A Portál teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

-  A Portálról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a Portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.


- A Portál domain neve szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

- A hírügynökségek a Portálon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

- Kiadó a Portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Kiadó - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
A Kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A Kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

- A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

WebSite NetSolution Zrt.
1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15.
Tel: +36.1.488.0456

Információ a nyereményjátékról.A Szervező oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Nyereményjátékot kizárólag a Szervező indítja.
Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték Szabályzatának módosítására.

1. A Páros Stílusverseny a STYLE.hu Stylemagazin, a továbbiakban Szervező.

2. A Nyereményjáték időtartama

Fotó feltöltés kezdete: 2014.02.14. 12:00
Szavazás kezdete: 2014.02.17. 12:00
Szavazás vége: 2014.03.03. 12:00
Eredményhirdetés: 2014.03.04. 12:00


3. Nyeremények

A Nyereményjáték pályázói az egyes pályázati fotókra leadott szavazatok összpontszáma arányában jogosultak a honlapon feltüntetett nyereményekre, melyek a pályázón kívül más személyre nem ruházhatók át. A nyeremények ellenértéke készpénzre nem váltható.

4. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, Internet-felhasználó, természetes személy pályázó, aki a pályázati kiírásnak megfelelő fotó feltöltésekor megadja e-mail címét.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a Nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a pályázó figyelmét a Nyereményjáték szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha valaki a Nyereményjátékban harmadik személy által regisztrált e-mail cím felhasználásával vesz részt. Amennyiben a játékos harmadik személy által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a játékhoz, kérje - a fotó elküldése előtt - az e-mailcím jogosultjának hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, az e-mail cím jogosulatlan használatából eredő jogvitákban a Szervező nem vesz részt, azok következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.

5. A jelentkezés menete, a pályázati fotóval kapcsolatos kritériumok:

Csak .JPG formátumú képek engedélyezettek. Maximális képméret 2MB.
Csak egy fotóval nevezhetsz.
A fotón mindkettőtök arca jól látható legyen.
A fotó grafikát, szöveget nem tartalmazhat.
Ajánlott képarány 3:4.

A fotó akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A fotó beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

A Nyereményjáték időtartama alatt egy pár csak egy alkalommal nyerhet. A játékban csak valós adatok megadásával lehet részt venni. A valótlan vagy olyan adatokkal történő részvétel, amelyet a Nyereményjáték pályázója nem tud hitelt érdemlően igazolni, automatikusan érvénytelennek minősül és a játékból történő kizárást vonja maga után. A Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a fentiekben foglaltakat. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a pályázót terheli. A Szervező nem vállal felelősséget az érvénytelen módon résztvevők kiszűrésének sikeréért.

A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.

6. A játék menete, a szavazás szabályai

A pályázók által határidőben beküldött fotókra 2014.02.17. 12:00 órától 2014.03.03. 12:00 óráig lehet leadni. Az ezt követően beérkezett szavazatokat a Szervező az eredmény megállapításánál már nem veszi figyelembe. A Nyereményjáték nyereményeit a legtöbb szabályosan leadott szavazatot szerzett pályázók nyerik el.

Egy IP-címről egy fotóra 3 óránként adható le szavazat!
A Szervező által diszpreferáltnak minősül az ugró IP címekről érkező -
a hasonló jellegű Nyereményjátékoknál általában megszokottat meghaladó -
aránytalanul nagy mennyiségű szavazat, az ilyen módon jogtalan előnyhöz juttatott fotók kizárásra kerülnek.

7. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele

A nyertesek neve megtekinthető 2014.03.04. 12:00-tól a Stylemagazin honlapján.

A nyeremények átvételére a Szervezőnél kerül sor, melyről a nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyereményeket kizárólag a fotón szereplő személyek vehetik át a Szervező irodájában. Szervező csak a nyerteseket értesíti. A nyertes a Szervezővel köteles együttműködni a Nyeremény átadása céljából. A Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a résztvevőkkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Jogi út kizárva.

Amennyiben a nyertes Nyereményjátékos az e-mailben megküldött értesítésre és tájékoztatásra nem reagál 10 napon belül, úgy Szervező további e-mail üzenetet a nyertes Nyereményjátékos részére nem továbbít. Ez esetben a Szervező pótnyertest hirdethet.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertesek nevét, fotóját tömegtájékoztatási médiában. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön. A nyertes a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul neve és fényképe nyilvánosságra hozatalához, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint hogy a róla készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja.

A Nyereményjáték során visszaélés vagy a Nyereményjáték szabályzat megszegésének gyanúja, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

8. A Nyereményjátékból kizárt személyek

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a nyereményeket felajánló Partnerek munkavállalói, a Nyereményjátékkal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, illetve akik a Nyereményjáték marketingcéljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A Nyereményjátékban való részvételre és nyereményre csak az a pályázó jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Nyereményjátékos azonosításához szükséges adatokat. A Nyereményjátékos által megadott adatok pontatlanságáért /hiányosságáért /hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező nem vállal felelősséget egyetlen pályázóval, felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Nyereményjáték szabályzatában foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban.

Szervező a Nyereményjátékból kizárhatja azt pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőeljárást kezdeményezhet azzal a pályázóval szemben, aki

más résztvevő regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel) visszaél a Nyereményjáték weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során jogosulatlan előnyhöz jutni.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

9. Adatvédelem

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az önként megadott személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a nyilvántartásában rögzítse, felhasználja és kezelje, továbbá a fenti célból üzenetet küldjön a résztvevőnek, illetve nyerés esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan kezelje, nyilvánosságra hozza.

Szervező kötelezi magát, hogy a pályázók adatait bizalmasan kezeli, azokat a Nyereményjátékon kívül semmilyen egyéb célra nem használják fel, kivéve hírlevél küldés céljából, amennyiben a Nyereményjátékos feliratkozott a Stylemagazin.hu hírlevélküldő szolgáltatására.

A Nyereményjátékosok az adatkezelés szabályait illetve a Nyereményjáték szabályzatát a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadják.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: info[kukac]style[pont]hu.

10. A Szabályzat elfogadása

A fotó elküldésével a pályázó elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte, megértette és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.

A Nyereményjátékban való részvétel a hivatalos Nyereményjáték szabályok automatikus elfogadását jelenti. A Szervező a Nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, jogi út kizárva. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Nyereményjáték szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Amennyiben a pályázó a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Nyereményjáték szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

Mindezekre figyelemmel a Nyereményjáték hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a pályázó a Nyereményjátékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Nyereményjáték felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

Jelen Szabályzat hatálya a Nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő személyekre terjed ki. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de fotó beküldéséhez szükséges internet hozzáférést és használat feltételeit, költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a pályázó saját maguk viselik.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező a stylemagazin.hu honlapon közzéteszi. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a stylemagazin.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Valentin-napi Páros stílusverseny

Értékes ajándékokat nyerhetsz a Valentin-napon indított Páros stílusversenyünkön!

Tavaly közel 10.000 pár osztotta meg olvasóinkkal és egymással legjobb romantikus fotóját, így nem is lehetett kérdés, hogy újra meghirdetjük-e a mára már hagyományosnak tekinthető versenyünket.

Mit kell tenned, hogy megnyerd az idén is kiemelkedően értékes nyeremények egyikét?
- Tölts fel egy fotót magatokról, ami megörökítette egy szerelmes, örömteli pillanatotokat!
- Oszd meg a képet ismerőseiddel!
- Gyűjts szavazatokat!
- Élvezd a játékot!

Ha szavazóként regisztrálsz, akkor is nyerhetsz!

Nézd csak meg, mi minden van az ajándékkosarunkban!
1. díj:

Wellness hétvége a sárvári SPIRIT Hotelben 2 fő részére


A nyertes szerelmespár két napon keresztül élvezheti a legendás sárvári wellness központ háborítatlan nyugalmát.2. díj:

Gant Park Hill II. férfi és női karóra


Viseld karodon az amerikai életstílus megtestesítőjét! Az ezüstérmes pár jutalma két darab Gant karóra lesz.3. díj:

Triumph férfi-női fehérnemű szett


Kiválaszthattok néhány sexi fehérneműt és viselhetitek egymás örömére!4. díj:

Színházjegy a rendezveny.hu felajánlásából


A Madách Színház Tanulmány a nőkről című előadására kaptok 2 jegyet ajándékba.5. díj:

Közös ebéd a szerelmeddel


Az Ebédmenü.hu felajánlásának köszönhetően egy 2 főre szóló ebéd utalványt nyerhettek.6. díj:

Fleurt virágcsokor


A Fleurt jóvoltából egy csodás csokor tulajdonosa lesz a páros hölgytagja.Különdíj:

Romantikus vacsora az Almáriumban 2 fő részére


A szavazók közül kisorsolt nyertes eltölthet egy romantikus estét a kedvesével egy finom vacsora mellett.

További fotók

Galambosi Judit
46p
dr. Fekete Gabriella
418p
Marosi Endre
3p
Fátyol Nikolett
20p
Putzpaher Ivett
20p
Adler Erika
1018p